“ ขอเป็นข้าพระบาท ทุกชาติไป "  

ประวัติหน่วย ภารกิจการจัดหน่วย ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง อดีตผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่1
  
 
 
 
 
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกำลังบำรุง
กองกำลังพล
กองบริการ
 
 

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายสวัสดิการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายจัดหา

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายสารบรรณ

อนุศาสนาจารย์

นายทหารพระธรรมนูญ

กองร้อยกองบังคับการ

กองร้อยทหารขนส่งฯ

ชุดรักษาพยาบาลที่1

 
 
กองพันซ่อมบำรุงที่21
กองพันส่งกำลังและบริการที่21
กองพันสรรพาวุธกระสุนที่21
พื้นที่กรุงเทพฯ เขตบางเขน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
ส่วนแยก บชร.1
 
 
   
 
 
 

...ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ทุกท่าน
ทุกๆ คน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์ ในสิ่งที่ปรารถนา
ความปรารถนาของทุกคนคงไม่แตกต่างกันนัก
คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุข ความเจริญ
และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น ...

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
   
   
   


   
   
 
   

กองบัญชาการช่วยรบที่1ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่480 หมู่1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
1st Army Support Command., Fort Phanatbodi Siuthai
คนทำweb Email : thanet.cc@gmail.com
www.nco2131.net